Ateizam.NET

Web stranica posvećena ateizmu, skepticizmu, sekularizmu i slobodi govora

Religija

Winston Churchill o islamu

Iz knjige The River War:

“Koliko grozne su kletve koje Muhamedanstvo baca na svoje sljedbenike! Pored fatalističkog bijesa, koji je jednako opasan kod čovjeka koliko je hidrofobija kod psa, tu je i neka uplašena fatalistička apatija. Efekti su očiti u mnogim državama. Nesmotrene navike, aljkavi sistemi poljoprivrede, spore metode trgovine i nesigurnost imovine postoje gdje god sljedbenici Poslanika žive. Degradirani senzualizam otima životu njegovu ljepotu i rafiniranost; pa onda i dostojanstvo i svetost. Činjenica da u islamu svaka žena mora da pripada nekom muškarcu kao apsolutno vlasništvo – ili kao dijete, supruga ili konkubina – mora da odgodi izumiranje ropstva sve dok vjera islama ne izgubi moć među ljudima. Hiljade postaju hrabri i lojalni vojnici vjere: svi znaju kako umrijeti ali utjecaj religije paralizira društveni razvoj onih koji je slijede. Ne postoji snažnija retrogradna sila na planeti. Daleko od toga da izumire; Muhamedanizam je militantna i misionarska vjera. Već se proširio kroz centralnu Afriku, dižući neustrašive ratnike na svakom koraku; i da kršćanstvo nije zaštićeno u snažnim rukama nauke, protiv koje se uzalud borilo, civilizacija moderne Europe bi mogla pasti, kao što je pala civilizacija antičkog Rima.”

Comments are Closed

"Uvjerenje nije samo ideja koju neki um posjeduje; to je ideja koja posjeduje um..."