Ateizam.NET

Web stranica posvećena ateizmu, skepticizmu, sekularizmu i slobodi govora

Religija

Nasilni citati i ajeti iz Kurana

Sura Al-Anfal (Plijen) je jedna od sura iz Kurana koja otvoreno potiče muslimane na nasilje prema onima koji nisu muslimani.

nasilni ajeti iz kurana

U sljedećim rečenicama te sure se sapire savjest muslimana za eventualno ubojstvo:

nasilje u svetim knjigama

A ovdje se nalaze i drugi primjeri poziva na nasilje u Kuranu:

kuran casni

Problem je uvećan time što milioni muslimana ove ajete ne shvataju kao dio konteksta tog vremena ili metaforički nego bukvalno. A islamska teologija i učenjaci u većini islamskog svijeta ne prave za sada nikakve napore da bi se ovakvi citati interpretirali na neki način koji ne bi inspirirao nasilje i terorizam.

Comments are Closed

"Uvjerenje nije samo ideja koju neki um posjeduje; to je ideja koja posjeduje um..."